Skip to main content

Posts

Masters of Degrowth: Catalunya tindrà el clima d'Israel al 2050 - anàlisi comparativa Dònut

Fa unes setmanes, un dels majors experts sobre el clima català va confirmar que si res canvia (escenari d'escalfament de 2,5, en vint-i-cinc anys), Catalunya tindrà el clima d'Israel . Ja que el clima condiciona la disponibilitat d'aigua, la vegetació, l'agricultura i la forma d'organitzar el nostre metabolisme econòmic, cal plantejar-se, a més d'escenaris de decreixement organitzat per mantenir el nivell d'escalfament no catastròfics com els tendencials actuals (3 graus o  més )  ,  com adaptar-nos  al  canvi   climàtic  que  vingui . En aquest article plantejo una anàlisi de l'economia d'Israel i de Catalunya (extrapolant dades del total de l'estat Espanyol), gràcies a la metodologia del  Doughtnut  pel decreixement . Aquesta nova forma d'analitzar el metabolisme d'un país no només en aspectes biofísics (límits planetaris),  sinó també socials, de benestar i de qualitat democràtica.  El  Dònut   esdevé  una eina visual,  més   holística
Recent posts

Masters of Degrowth: Renovables sí, i així Sí!

Tant a Catalunya com a l'Estat espanyol, un eslògan ha calat en els moviments per la defensa del territori vers la implementació de grans projectes de renovables; "Renovables sí, però així no! " Confrontant un model de substitució dels combustibles fòssils mitjançant el desplegament centralitzat de grans projectes, finançats amb capital privat i normalment en llocs no antropitzats (en parcs naturals , terra fèrtil o on ja es porten activitats econòmiques en el món rural ). Si bé queda clar que les renovables en la totalitat de la seva vida útil són millors que els combustibles fòssils en emissions i que les nuclears en termes de seguretat , no són suficients en si mateixes per reduir el nostre metabolisme social a nivells sostenibles , ni d'assolir un món més just que l'actual. En general, les renovables s'estan implementant per unes poques empreses que controlen el 85% del mercat elèctric espanyol , aconseguint un augment del potencial instal·lat se

Master of Degrowth : Week 14.1 Energy Communities and Degrowth

Energy communities goes back to the 1970s with the oil price shocks to ensure affordability of energy in communities. Currently in Europe there is the mandate of clear regulation in favor of energy communities that are the more relevant given the current and expected future energy inflation. To follow along the progress of the energy community framework , where we can see all the projects taking place in europe. Notable the existance of 4000 projects in Germany, comparing to 200 in Spain. Currently, half of european households could be involved in projects related to energy communities or being more independing in their energy use.   Energy communities are called as such if at least 51% is owner locally (how far local remains something to make concrete and varies across countries). Energy communities are organizations where citiziens own and participate in energy provisioning or efficiency related projects. The areas of activities are hydroelectric dams, solar panels, wind turbine